Certificate in Music Entrepreneurship #Batch1 [May 2020]

เรียนฟรี หลักสูตรระยะสั้นแบบออนไลน์
.
คณะดนตรีเอแบค เปิดโอกาสสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่ช่วงนี้อยู่บ้านและอยากเพิ่มเติมความรู้ ทั้งน้องๆนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจทางด้าน ธุรกิจดนตรี มาสมัครเรียนหลักสูตรวุฒิบัติที่ไม่เคยมีที่ไหนเปิดสอนมาก่อน
.
“CERTIFICATE IN MUSIC ENTREPRENEURSHIP”
(หลักสูตรประกาศนียบัตรการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจดนตรี)
.
ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! ขอเพียงแค่ตั้งใจเรียนและสนุกไปกับกิจกรรมและความรู้มากมาย
.
๏ อัดแน่นเนื้อหาด้านธุรกิจดนตรีและการผลิตงานดนตรีในยุคดิจิทัล
๏ สอนสดและทำกิจกรรมผ่าน Microsoft Teams โดยคณาจารย์จากคณะดนตรีเอแบค เสมือนนั่งเรียนอยู่ในคลาสเรียนในมหาวิทยาลัย
๏ เป็นหลักสูตรภาษาไทย 16 ชั่วโมง (ทุกวันพุธ 18:00-20:00 และ วันเสาร์ 13:00-15:00 ตลอดเดือนพฤษภาคม)
๏ รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน (จำกัดอายุขั้นต่ำ 16 ปีขึ้นไป)
๏ ผู้ที่ร่วมเข้าเรียนทุกคาบ ส่งงานที่ได้รับ และผ่านการประเมิน จะได้รับ ประกาศนียบัตรจากทางคณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
๏ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทั้งการทำงานเพลงในเบื้องหน้าและเบื้องหลัง โดยเฉพาะผู้ที่อยากเป็นศิลปินในยุคดิจิทัลที่อยากสร้างงานและโปรโมทงานด้วยตนเอง
.
สนใจกรอกใบสมัครได้ที่: https://bit.ly/2SeBhKp
หมดเขตรับสมัคร: วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 [ก่อน 23:59]
.
*หากมีผู้สมัครเกินจำนวนจำกัด ทางคณะจะทำการคัดเลือกโดยอิงจากข้อมูลที่กรอกในใบสมัครและจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563 [เวลา 21:00] หน้าเพจคณะดนตรีเอแบค