ABAC Music Training Camp #9 [16-19 March 2020]

รายละเอียด

 • คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมค่ายกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางดนตรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายดนตรีตลอด 4 วัน 3 คืน ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) วิทยาเขตสุวรรณภูมิ (บางนา กม. 26) ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้เข้าร่วมทุกคนมีสิทธิ์ได้รับ พิจารณาทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ป.ตรี คณะดนตรี โดยพิจารณาจากความสามารถระหว่างที่อยู่ในแคมป์
 • ความพิเศษของค่ายนี้จะอยู่ที่ความความสนุก ความรู้ สาระ ความอบอุ่น และแรงบันดาลใจจากเหล่าศิลปินรับเชิญที่ร่วมขบวนกันมาหาน้องๆอย่างคับคั่งที่ขนกันมาเพื่อมอบความรู้อย่างเต็มที่ ทั้งยังมีคณาจารย์จากคณะดนตรีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายและรุ่นพี่ในคณะที่จะคอยดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิด เพื่อต้อนรับน้องๆสู่มหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

วิธีการส่งใบสมัคร

 1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างถูกต้องที่ https://forms.gle/wfzX5188G1WdLcG99
 2. แปะลิงก์ YouTube หรือ Facebook “แสดงความสามารถทางดนตรีของตัวเอง จะร้อง จะเล่น จะโชว์เพลงที่แต่ง หรืออะไรที่แสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าท่านสมควรได้รับเลือกมาที่ค่ายแห่งนี้” ความยาวไม่เกิน 5 นาที (อย่าลืมตั้งค่าสถานะโพสต์วิดีโอเป็นสาธารณะ/Public) 
 3. ส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2563 (ก่อน 23:59)
 4. ประกาศผลวันที่ 8 มีนาคม 2563 ผ่านทาง www.facebook.com/ABACMusic เวลาสามทุ่มตรง

กำหนดระยะเวลา

 • วันสุดท้ายที่รับสมัคร: 1 มีนาคม 2563
 • วันประกาศผลการเข้ารอบ: 8 มีนาคม 2563
 • วันเข้าร่วมกิจกรรมค่าย: 16-19 มีนาคม 2563

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้สมัครต้องอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลาย (กำลังจบการศึกษาระดับชั้น ม.4 –  ม.6 หรือเทียบเท่า) เท่านั้น
2. คลิปที่ส่งต้องเป็นการแสดงสดของผู้สมัคร โดยเห็นหน้าและท่าทางอย่างชัดเจน โดยไม่ต้องตกแต่งเสียงหรืออัดเสียงแยกแล้วนำมา synch กับภาพ (สามารถเล่นกับ Backing Track หรือเครื่องดนตรีอื่นประกอบได้ แต่เสียงเครื่องดนตรีหลักของผู้สมัครต้องสามารถได้ยินอย่างชัดเจน)
3. หากผู้สมัครได้รับเลือก วันรายงานตัวต้องมีเอกสารรับรองสถานภาพความเป็นนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด (อาทิ บัตรนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ/จดหมายยืนยันสถานภาพการเป็นนักเรียน)
4. ผู้สมัครจะต้องสามารถเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 4 วันตลอดทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น และพักอาศัยอยู่ภายในโรงแรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้เท่านั้น
5. ผลการพิจารณาทุนการศึกษา 4 ปีนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของคณะกรรมการเท่านั้น และทุนการศึกษาเป็นไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
6. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนยังไม่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุนจะสามารถเก็บไว้ได้ถึงปีที่ผู้ได้รับทุนสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-723-2356 (จ-ศ: 10.00-16.00)
 • ส่งข้อความผ่านทาง www.facebook.com/ABACMusic